EFRO

Prolution Ontvangt subsidie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)   Prolution ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van een mobiele spray unit voor bestrijding voetschimmel in koeienstallen. De aanleiding voor dit project wordt gevormd door de werkomstandigheden in melkveestallen en andere typen veehouderijen.  Melkveehouders moet 2 keer week de voetschimmel bestrijden door de stal Lees meer…

× Hoe kan ik je helpen?