Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Prolution een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken voor verschillende doeleinden, hoe wij met deze persoonsgegevens om gaan en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Prolution kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Prolution, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Prolution verstrekt. 

Prolution kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
Waarom Prolution gegevens nodig heeft

Prolution verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of omdat u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Prolution uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Hoe lang Prolution gegevens bewaart

Prolution bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

Prolution verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Prolution worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Prolution gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics

Prolution maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Prolution bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. de aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Prolution te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Prolution heeft hier geen invloed op. Prolution heeft Google geen toestemming gegeven om via Prolution verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dbregman@prolution.nl. Prolution zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen

Prolution neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. de website van Prolution maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen te vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Prolution verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Prolution via dbregman@prolution.nl. www.prolution.nl is een website van Prolution. 

Klachten procedure

Indien belanghebbenden van Prolution klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens, kan er een klacht worden ingediend bij mevrouw D. Bregman van Prolution. 

Prolution is als volgt te bereiken:

Adres: Buitenvaart 1903, 7905 ST te Hoogeveen

Telefoon: 0528-340502

E-mail: dbregman@prolution.nl

KvK nummer: 04078736

Op grond van de privacywetgeving bestaat er ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerking van persoonsgegevens.

× Hoe kan ik je helpen?